Čtvrtek, 1 prosince, 2022
aktualne
HomeFinanceFiremní sídla a virtuální kanceláře

Firemní sídla a virtuální kanceláře

Podnikání se řídí svými specifickými pravidly, a kromě vlastní činnosti je nutné respektovat legislativní požadavky a řešit tak také administrativní a byrokratickou stránku.

Podnikatelské subjekty, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby, tak musí pro realizaci své činnosti splnit definované podmínky. Jednou z těchto podmínek je i určení sídla.

K čemu slouží sídlo firmy

Sídlem podnikatelského subjektu jsou v podstatě prostory, které by měly být využívány ke styku se zákazníky nebo správními orgány, důležitým aspektem sídla je tedy především umožnění komunikace, a to minimálně formou pošty.

Podnikatelé pracující jako OSVČ si obvykle sídlo nechávají umístit do místa bydliště, zvláště nevyžaduje-li charakter činnosti primárně osobní jednání s klienty, nebo provozování většího skladu.

U větších subjektů, jako jsou společnosti s ručením omezeným, je již lepší uvažovat o sídle mimo aktuální bydliště, jelikož se tím zjednodušuje plnění požadavků na něj kladených.

Speciální formou je tzv. virtuální sídlo, jež je využíváno jednak při konkrétních typech podnikatelské činnosti, nebo plní rovněž reprezentativní funkci. Kdy se virtuální sídlo firmě vyplatí?

Funkce a výhody virtuálního sídla

Zřízení sídla v místě bydliště nebo ve vlastních kancelářích či provozovně s sebou nese především tu výhodu, že není potřeba žádat majitele nemovitosti o svolení k umístění sídla – je-li tedy nemovitost ve vlastnictví subjektu. Na druhou stranu, se získáním svolení u pronajatých prostor obvykle nebývá problém.

Sídlo subjektu musí plnit několik funkcí, které je potřeba bezpodmínečně zajistit – především se jedná o možnost prostřednictvím sídla firmy subjekt či jeho zástupce kontaktovat. Podle sídla firmy je také subjekt místně příslušný státním orgánům.

Služba virtuálního sídla firmy je v podstatě kompletní balíček, který veškeré funkce zajišťuje – výhodné je především pro osoby, které potřebují vytvořit reprezentativní prostory pro schůzky s klienty nebo pro osoby, jejichž podnikání vyžaduje časté cestování. Virtuální sídlo se zejména nachází v lukrativní oblasti nebo v místě s lepší dostupností.

Jak využít služby virtuálního sídla

Balíček služeb virtuálního sídla nabízí několik poskytovatelů. Veliký zájem je především o virtuální sídlo v Praze, zejména díky širokému výběru lokalit a velmi dobré dostupnosti pro klienty. V balíčku bývá obvykle zahrnuta dokumentace a procesní zajištění jeho zřízení včetně vydání souhlasu s umístěním sídla a přebírání pošty.

Nabídka pak může být rozšířena díle o služby označované jako virtuální kancelář s možností systému přebírání pošty (zasílání skenu na zvolený email), případně také vyřizování hovorů nebo poskytování zasedací místnosti včetně služeb sekretářky.

RELATED ARTICLES
- Reklama -SEO článek

Nejnovější články