Čtvrtek, 1 prosince, 2022
aktualne
HomeRady a NávodyJak na zdravotní pojištění cizinců v ČR

Jak na zdravotní pojištění cizinců v ČR

Zdravotní pojištění představuje zásadní nezbytnost pro jakéhokoli tuzemského občana i cizince. Jakým způsobem lze pojistit právě občany třetích zemí?

Zdravotní pojištění cizinců s trvalým pobytem

Zdravotní pojištění pro cizince s trvalým pobytem platí za obdobných podmínek jako u občanů ČR. To znamená, že taková osoba je účastna veřejného zdravotního pojištění s veškerými náležitostmi.

Stát se tak může za předpokladu, že dotyčný nepodléhá právním předpisům jiného státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, případně Švýcarska, případně nepodléhá dle mezinárodní smlouvy předpisům druhého smluvního státu.

Zdravotní pojištění cizinců bez trvalého pobytu

Jestliže cizinec na území ČR nemá trvalý pobyt, stále se na něj může vztahovat veřejné zdravotní pojištění.

A to konkrétně za předpokladu, že je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, případně splní-li kritéria zakotvená v evropských nařízeních, eventuálně je občanem jednoho ze států, se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Ostatní případy zdravotního pojištění pro cizince

V dalších případech již musí mít dotčená osoba sjednáno komerční zdravotní pojištění. V takovém případě je nutné rozlišit krátkodobé a dlouhodobé zdravotní pojištění. Oba typy pojistek se od sebe liší rozsahem dostupné péče.

Krátkodobé pojištění zahrnuje péči tzv. nutnou a neodkladnou. Spadá sem pouze akutní ošetření. Vhodné je například pro studenty, cizince, kteří na území ČR pouze plánují návštěvu nebo obecně pro ty, kteří hodlají absolvovat pouze krátkodobý pobyt v maximální délce 90 dnů.

Dlouhodobé zdravotní pojištění pro cizince se naopak vyplatí všem, kteří se chtějí nebo potřebují v ČR zdržet déle než 90 dnů. Svým rozsahem napodobuje veřejné zdravotní pojištění a zahrnuje například očkování pro děti nebo péči o ženu v těhotenství a po porodu.

Ovšem pozor, v současné době si lze toto pojištění sjednat výlučně u Pojišťovny VZP, což je dceřiná firma Všeobecné zdravotní pojišťovny. Touto povinností jsou dotčeni cizinci, kteří na území ČR vstupují po datu 2. 8. 2021.

Zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem

O přechodný pobyt mohou na území ČR žádat občané EU či cizinci z jiných zemí, kteří jsou však rodinnými příslušníky občana EU.

Občané EU v základu mají nárok na ošetření v rámci nutné a neodkladné péče. Požádá-li si občan EU o osvědčení k registraci, případně o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, rovněž předkládá doklad o zdravotním pojištění.

Občan EU a jeho rodinný příslušník mohou dokládat i Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nicméně pro tzv. vzdálené rodinné příslušníky platí povinnost sjednat si cestovní zdravotní pojištění pro cizince.

Stále je pro vás problematika zdravotního pojištění cizinců příliš složitá? Využijte služby pracovní agentury IRS Czech, která se o veškeré nutné náležitosti dokáže postarat.

RELATED ARTICLES
- Reklama -SEO článek

Nejnovější články